کانون فرهنگی آموزش قلم چی شهرستان ایوان
 
قالب وبلاگ
ساینا حیدری : چهارم دبستان : 8076

محمد حسن احمدی : ششم دبستان : 7340

شایان عباسی : ششم دبستان : 7033

علیرضا رهبر : ششم دبستان : 6880

[ شنبه 26 مهر1393 ] [ 15:23 ] [ زینب فتاحی ]
امیررضا رهبر : اول دبیرستان : 6851

علیرضا رهبر : ششم دبستان : 6749

حسن محمدی : کنکوری تجربی : 6521

رضا حیدری : کنکوری تجربی : 6166

محمد صادقی : کنکوری تجربی : 6162

سعید وحیدنیا : کنکوری تجربی : 6150

علی چولکی : کنکوری تجربی : 6100

احمدرضا زمانی : سوم تجربی : 6062

امیررضا ایدی پور : سوم تجربی : 6048

محمد فاضلی : کنکوری تجربی : 6035

رضا کاظمی : سوم تجربی : 6034

سبحان محمدی : کنکوری تجربی : 6014

حمیدرضا صادقی : سوم تجربی : 6007

محمدرضا عباسی : سوم تجربی : 6001

[ شنبه 26 مهر1393 ] [ 15:21 ] [ زینب فتاحی ]
ساینا حیدری : چهارم دبستان : 7244

پانیذ احمدی : اول دبیرستان : 6542

سارا ایدی پور : کنکوری تجربی : 6073

[ شنبه 26 مهر1393 ] [ 15:6 ] [ زینب فتاحی ]
حسن محمدی : کنکوری تجربی : 7368

علیرضا رهبر : ششم دبستان : 7272

علی چولکی : کنکوری تجربی : 6572

محمد حسین پاپی : سوم تجربی : 6467

محمد رضا عباسی : سوم تجربی : 6463

محمد امین چولکی : کنکوری تجربی : 6329

رضا حیدری : کنکوری تجربی : 6126

 

[ شنبه 12 مهر1393 ] [ 15:40 ] [ زینب فتاحی ]
زهرا رستمی : سوم تجربی : 6764

ساینا حیدری : چهارم دبستان : 6342

مهشاد یاسمی : اول دبیرستان : 6122

صدف چولکی : هشتم : 5952

الهام کاکیان : سوم تجربی : 5924

[ شنبه 12 مهر1393 ] [ 15:35 ] [ زینب فتاحی ]
حسن محمدی : کنکوری تجربی : 7562

علی چولکی : کنکوری تجربی : 6663

رضا حیدری : کنکوری تجربی : 6326

محمدرضا عباسی : سوم تجربی : 6228

محمد حسین پاپی : سوم تجربی : 6186

محمد امین چولکی : کنکوری تجربی :‌ 6180

علی وافری : کنکوری تجربی : 6105

احمدرضا زمانی : سوم تجربی : 6025

[ شنبه 29 شهریور1393 ] [ 15:28 ] [ زینب فتاحی ]
زهرا رستمی : سوم تجربی : 6541

[ شنبه 29 شهریور1393 ] [ 15:18 ] [ زینب فتاحی ]
حسن محمدی : کنکوری تجربی : 7283

اشکان حیدری : کنکوری تجربی : 6882

رضا کاظمی : سوم تجربی : 6835

علی چولکی : کنکوری تجربی : 6585

امیررضا اسدی : کنکوری تجربی : 6503

محمدرضا عباسی : سوم تجربی : 6316

محمد امین چولکی : کنکوری تجربی : 6297

احمدرضا زمانی : سوم تجربی : 6286

محمدحسین پاپی : سوم تجربی : 6117

علی وافری : کنکوری تجربی : 6035

پیمان حیدری : کتکوری تجربی : 6009

[ شنبه 22 شهریور1393 ] [ 16:11 ] [ زینب فتاحی ]
طیبه منصوری : دوم تجربی : 6095

[ شنبه 22 شهریور1393 ] [ 16:4 ] [ زینب فتاحی ]
ساینا حیدری : چهارم دبستان : 6351

طیبه منصوری : دوم تجربی : 6239

[ شنبه 8 شهریور1393 ] [ 16:11 ] [ زینب فتاحی ]
اشکان حیدری : کنکوری تجربی : 7172

رضا فیضی : پنجم دبستان : 7118

حسن محمدی : کنکوری تجربی : 7072

علیرضا رهبر : ششم دبستان : 6909

رضا کاظمی : سوم تجربی : 6516

علی چولکی : کنکوری تجربی : 6371

[ شنبه 8 شهریور1393 ] [ 15:59 ] [ زینب فتاحی ]
حسن محمدی : کنکوری تجربی : 7339

رضا فیضی : پنجم دبستان : 7146

محمد امین چولکی : کنکوری تجربی : 6587

اشکان حیدری : کنکوری تجربی : 6584

رضا کاظمی : سوم تجربی : 6378

علی وافری : کنکوری تجربی : 6349

رضا حیدری : کنکوری تجربی : 6334

محمدرضا عباسی : سوم تجربی : 6265

علی چولکی : کنکوری تجربی : 6235

 

[ شنبه 25 مرداد1393 ] [ 16:45 ] [ زینب فتاحی ]
زهرا رستمی : سوم تجربی : 6687

ساینا حیدری : چهارم دبستان : 6105

شکیلا غلامی : سوم تجربی : 6104

طیبه منصوری : دوم تجربی : 6092

مهشاد یاسمی : اول دبیرستان : 5973

صدف چولکی : هشتم : 5913

[ شنبه 25 مرداد1393 ] [ 16:38 ] [ زینب فتاحی ]

فرهاد نورمحمدی : کنکوری تجربی : 7480

امیررضا رهبر : سوم راهنمایی تیزهوشان : 6910

حسن محمدی : سوم تجربی : 6708

دانش حیدری : کنکوری تجربی : 6519

سبحان چولکی : کنکوری تجربی : 6499

رضا تختی : سوم راهنمایی : 6451

رضا حیدری : سوم تجربی : 6421

مهدی رستمی : کنکوری ریاضی : 6367

علیرضا مهدیان : اول دبیرستان : 6360

علی چولکی : سوم تجربی : 6340

محمدهادی صادقی : اول متوسطه1 تیزهوشان : 6316

نوید قاضی زاده : ششم دبستان تیزهوشان : 6266

عرفان نادری : سوم راهنمایی : 6264

محمد حسن احمدی : پنجم دبستان : 6254

رضا کاظمی : دوم تجربی : 6245

محمد هادی حیدری : کنکوری تجربی : 6196

اشکان حیدری : سوم تجربی : 6172

علیرضا رهبر : پنجم دبستان تیزهوشان : 6078

محمد امین چولکی : سوم تجربی : 6073

یاسر کریمی : اول دبیرستان : 6013

[ شنبه 23 فروردین1393 ] [ 16:19 ] [ زینب فتاحی ]

پانیذ احمدی : سوم راهنمایی : 6820

زهره خانی : کنکوری تجربی : 6696

نگار شفیعی : کنکوری تجربی : 6677

فاطمه منصوری : سوم راهنمایی : 6638

فاطمه احمدی : کنکوری تجربی : 6441

شادی فرامرزی : اول متوسطه1 تیزهوشان : 6320

ساغر ستاررستمی : چهارم دبستان : 6113

صدف چولکی : اول متوسطه1 : 6074

زهرا رستمی : دوم تجربی : 6009

[ شنبه 23 فروردین1393 ] [ 16:16 ] [ زینب فتاحی ]

فرهاد نورمحمدی : کنکوری تجربی : 7154

دانش حیدری : کنکوری تجربی : 6841

سبحان چولکی : کنکوری تجربی : 6685

محمد امین چولکی : سوم تجربی : 6603

حسن محمدی : سوم تجربی : 6510

رضا حیدری : سوم تجربی : 6341

مهدی رستمی : کنکوری ریاضی : 6252

محمد هادی حیدری : کنکوری تجربی : 6228

   حمزه لطفی : چهارم ریاضی : 6106

[ شنبه 16 فروردین1393 ] [ 17:39 ] [ زینب فتاحی ]

فاطمه احمدی : کنکوری تجربی : 6747

حسنا میرزایی : کنکوری تجربی : 6341

راضیه نوری : کنکوری انسانی : 6262

نگار شفیعی : کنکوری تجربی : 6165

حسنا مهدیان : کنکوری تجربی : 6154

[ شنبه 16 فروردین1393 ] [ 17:37 ] [ زینب فتاحی ]

فرهاد نورمحمدی : کنکوری تجربی : 7501

حسن محمدی : سوم تجربی : 6759

دانش حیدری : کنکوری تجربی : 6737

محمد پویا ناصری : اول متوسطه1 : 6453

محمد هادی حیدری : کنکوری تجربی : 6362

علی چولکی : سوم تجربی : 6351

علیرضا مهدیان : اول دبیرستان : 6342

امیررضا رهبر : سوم راهنمایی تیزهوشان : 6328

محمد امین چولکی : سوم تجربی : 6311

محمد هادی صادقی : اول متوسطه1تیزهوشان : 6310

سبحان محمدی : کنکوری تجربی : 6297

رضا کاظمی : دوم تجربی : 6297

نوید قاضی زاده : ششم دبستان تیزهوشان : 6283

سجاد قاضی زاده : اول دبیرستان : 6242

دانیال نوری : اول دبیرستان : 6213

رضا یاسمی : ششم دبستان : 6161

سبحان چولکی : کنکوری تجربی : 6136

رضا تختی : سوم راهنمایی : 6102

عرفان نادری : سوم راهنمایی : 6100

محمد صادقی : کنکوری تجربی : 6081

عباس فلاحی : کنکوری تجربی : 6071

احمدرضا حیدری : سوم راهنمایی : 6013

[ شنبه 24 اسفند1392 ] [ 15:45 ] [ زینب فتاحی ]

پانیذ احمدی : سوم راهنمایی : 6947

زهره خانی : کنکوری تجربی : 6874

حسنا مهدیان : کنکوری تجربی : 6617

شادی فرامرزی : اول متوسطه1 تیزهوشان : 6443

نگار شفیعی : کنکوری تجربی : 6414

مهین صادقی : کنکوری تجربی : 6347

ساغر ستاررستمی : چهارم دبستان :  6275

فادیا احمدی : چهارم دبستان : 6150

فاطمه منصوری : سوم راهنمایی : 6081

زهره محمودی : کنکوری تجربی : 6035

   زهرا رستمی : دوم تجربی: 6034

[ شنبه 24 اسفند1392 ] [ 15:43 ] [ زینب فتاحی ]

فرهاد نورمحمدی : کنکوری تجربی : 7179

اشکان حیدری : سوم تجربی : 6817

دانش حیدری : کنکوری تجربی : 6744

رضا حیدری : سوم تجربی : 6578

حسن محمدی : سوم تجربی : 6479

احسان صادقی : کنکوری تجربی : 6459

محمد هادی صادقی : اول متوسطه1تیزهوشان : 6349

سبحان چولکی : کنکوری تجربی : 6331

محمد صادقی : کنکوری تجربی : 6326

نوید قاضی زاده : ششم دبستان تیزهوشان : 6312

علیرضا رهبر : پنجم دبستان تیزهوشان : 6287

امیرحسین مرادی پور : سوم راهنمایی : 6275

آرمین خسروی : ششم دبستان : 6272

ایوب منصوری : کنکوری تجربی : 6229

رضا یاسمی : ششم دبستان : 6218

رضا کاظمی : دوم تجربی : 6206

امیررضا رهبر : سوم راهنمایی تیزهوشان : 6191

امیرحسین زارعی : سوم راهنمایی : 6135

حمیدرضا صادقی : دوم تجربی : 6107

محمد حسن احمدی : پنجم دبستان : 6093

محمد هادی حیدری : کنکوری تجربی : 6084

سبحان محمدی : کنکوری تجربی : 6069

علی چولکی : سوم تجربی : 6034

عرفان نادری : سوم راهنمایی : 6033

   مهدی رستمی : کنکوری ریاضی : 6005

[ شنبه 10 اسفند1392 ] [ 15:51 ] [ زینب فتاحی ]

زهره خانی : کنکوری تجربی : 6989

پانیذ احمدی : سوم راهنمایی : 6730

نگار شفیعی : کنکوری تجربی : 6664

حسنا میرزایی : کنکوری تجربی : 6604

هانا احمدی : کنکوری ریاضی : 6597

حسنا مهدیان : کنکوری تجربی : 6473

مهین صادقی : کنکوری تجربی : 6393

فاطمه منصوری : سوم راهنمایی : 6305

شادی فرامرزی : اول متوسطه1 تیزهوشان : 6277

صدف چولکی : اول متوسطه1 : 6163

نیکو خورشیدی : سوم راهنمایی : 6038

طیبه منصوری : اول دبیرستان : 6017

[ شنبه 10 اسفند1392 ] [ 15:49 ] [ زینب فتاحی ]

فرهاد نورمحمدی : کنکوری تجربی : 7327

حسن محمدی : سوم تجربی : 6936

اشکان حیدری : سوم تجربی : 6731

رضا حیدری : سوم تجربی : 6609

رضا فیضی : چهارم دبستان : 6512

سبحان چولکی : کنکوری تجربی : 6508

سبحان محمدی : کنکوری تجربی : 6399

دانش حیدری : کنکوری تجربی : 6391

عرفان نادری : سوم راهنمایی : 6310

ارسلان طلایی : کنکوری تجربی : 6274

نوید قاضی زاده : ششم دبستان تیزهوشان : 6248

امیررضا رهبر : سوم راهنمایی تیزهوشان : 6222

علی چولکی : سوم تجربی : 6216

محمدرضا عباسی :  دوم تجربی : 6203

مهدی رستمی : کنکوری ریاضی : 6191

علی وافری : سوم تجربی : 6189

محمد هادی حیدری : کنکوری تجربی : 6163

احمدرضا زمانی : دوم تجربی : 6131

ایوب منصوری : کنکوری تجربی : 6108

محمد امین چولکی : سوم تجربی : 6098

محمد صادق زمانی : کنکوری تجربی : 6082

نیما صادقی : کنکوری تجربی : 6040

رضا کاظمی : دوم تجربی : 6027

سامان ستاررستمی : چهارم دبستان : 5989

امیرحسین زارعی : سوم راهنمایی : 5979

سعید وحیدنیا : کنکوری تجربی : 5945

محمدپویا ناصری : اول متوسطه1 : 5939

     محمد هادی صادقی : اول متوسطه1تیزهوشان : 5907

[ شنبه 26 بهمن1392 ] [ 15:30 ] [ زینب فتاحی ]

زهره خانی : کنکوری تجربی : 6830

پانیذ احمدی : سوم راهنمایی : 6578

نگار شفیعی : کنکوری تجربی : 6538

حسنا مهدیان : کنکوری تجربی : 6452

حسنا میرزایی : کنکوری تجربی : 6400

فاطمه منصوری : سوم راهنمایی : 6349

صدف چولکی : اول متوسطه1 : 6280

نرگس اسماعیلی : اول متوسطه1 : 6269

مرجان قبادی : سوم تجربی : 6265

نیکو خورشیدی : سوم راهنمایی : 6150

هانیه زارعی : پنجم دبستان : 6140

شادی فرامرزی : اول متوسطه1 تیزهوشان : 6127

طیبه منصوری : اول دبیرستان : 6125

سارا رهبر : دوم تجربی : 6012

هانا احمدی : کنکوری ریاضی : 6001

   فادیا احمدی : چهارم دبستان : 5920

[ شنبه 26 بهمن1392 ] [ 15:27 ] [ زینب فتاحی ]

فرهاد نورمحمدی : کنکوری تجربی : 7163

حسن محمدی : سوم تجربی : 7052

اشکان حیدری : سوم تجربی : 6799

دانش حیدری : کنکوری تجربی : 6664

امیررضا رهبر : سوم راهنمایی تیزهوشان : 6566

رضا حیدری : سوم تجربی : 6391

محمد امین چولکی : سوم تجربی : 6306

احمدرضا زمانی : دوم تجربی : 6299

سبحان چولکی : کنکوری تجربی : 6292

محمد هادی حیدری : کنکوری تجربی : 6227

احسان صادقی : کنکوری تجربی : 6159

رضا کاظمی : دوم تجربی : 6136

محمد هادی صادقی : اول متوسطه1تیزهوشان : 6116

عباس فلاحی : کنکوری تجربی : 6105

علی چولکی : سوم تجربی : 6022

مهدی رستمی : کنکوری ریاضی : 5969

[ شنبه 12 بهمن1392 ] [ 15:14 ] [ زینب فتاحی ]

زهره خانی : کنکوری تجربی : 6957

هانا احمدی : کنکوری ریاضی : 6768

پانیذ احمدی : سوم راهنمایی : 6569

حسنا مهدیان : کنکوری تجربی : 6465

حسنا میرزایی : کنکوری تجربی : 6300

شادی فرامرزی : اول متوسطه تیزهوشان : 6136

فاطمه منصوری : سوم راهنمایی : 6124

نیکو خورشیدی : سوم راهنمایی : 6059

زهرا رستمی : دوم تجربی : 5984

افسانه خطابخش : کنکوری تجربی : 5929

[ شنبه 12 بهمن1392 ] [ 15:13 ] [ زینب فتاحی ]

فرهاد نورمحمدی : کنکوری تجربی : 7419

حسن محمدی : سوم تجربی : 7112

رضا حیدری : سوم تجربی : 6777

رضا فیضی : چهارم دبستان : 6673

سبحان چولکی : کنکوری تجربی : 6519

دانش حیدری : کنکوری تجربی : 6404

محمد هادی حیدری : کنکوری تجربی : 6371

نوید قاضی زاده : ششم دبستان تیزهوشان : 6281

علی وافری : سوم تجربی : 6173

امیررضا رهبر : سوم راهنمایی تیزهوشان : 6165

محمد هادی صادقی : اول متوسطه1تیزهوشان : 6125

رضا کاظمی : دوم تجربی : 6099

نیما صادقی : کنکوری تجربی : 6048

علیرضا رهبر : پنجم دبستان تیزهوشان : 6037

محمد صادق زمانی : کنکوری تجربی : 6032

    عباس فلاحی : کنکوری تجربی : 5978

[ شنبه 28 دی1392 ] [ 15:17 ] [ زینب فتاحی ]

زهره خانی : کنکوری تجربی : 7053

نگار شفیعی : کنکوری تجربی : 6739

پانیذ احمدی : سوم راهنمایی : 6641

حسنا مهدیان : کنکوری تجربی : 6407

نیکو خورشیدی : سوم راهنمایی : 6403

حسنا میرزایی : کنکوری تجربی : 6380

شادی فرامرزی : اول متوسطه1تیزهوشان : 6242

طیبه منصوری : اول دبیرستان : 6135

سارا رهبر : دوم تجربی : 6019

ساغر ستاررستمی : چهارم دبستان : 5956

نرگس اسماعیلی : اول متوسطه1 : 5940

مرجان قبادی : سوم تجربی : 5920

    زهرا زمانی : اول متوسطه1 : 5909
[ شنبه 28 دی1392 ] [ 15:15 ] [ زینب فتاحی ]

فرهاد نورمحمدی : کنکوری تجربی : 7160

اشکان حیدری : سوم تجربی : 7110

حسن محمدی : سوم تجربی : 6846

محمد امین چولکی : سوم تجربی : 6579

رضا حیدری : سوم تجربی : 6523

رضا فیضی : چهارم دبستان : 6509

امیررضا رهبر : سوم راهنمایی تیزهوشان : 6480

دانش حیدری : کنکوری تجربی : 6461

محمد صادق زمانی : کنکوری تجربی : 6457

سبحان چولکی : کنکوری تجربی : 6247

علی وافری : سوم تجربی : 6243

رضا کاظمی :  دوم تجربی : 6130

سامان ستاررستمی : چهارم دبستان : 6083

علی چولکی : سوم تجربی : 6031

سامان رستمی : سوم تجربی : 5972

سعید وحید نیا : کنکوری تجربی : 5961

   احمدرضا زمانی : دوم تجربی : 5944

[ شنبه 7 دی1392 ] [ 15:39 ] [ زینب فتاحی ]

زهره خانی : کنکوری تجربی : 7194

نیکو خورشیدی : سوم راهنمایی : 6708

پانیذ احمدی : سوم راهنمایی : 6636

حسنا مهدیان : کنکوری تجربی : 6592

نگار شفیعی : کنکوری تجربی : 6391

فاطمه منصوری : سوم راهنمایی : 6363

طیبه منصوری : اول دبیرستان : 6316

حسنا میرزایی : کنکوری تجربی : 6282

ساغر ستاررستمی : چهارم دبستان : 6247

شادی فرامرزی : اول متوسطه1تیزهوشان : 6225

زهرا زمانی : اول متوسطه1 : 6058

نرگس اسماعیلی : اول متوسطه1 : 6036

فرزانه الیاسی : کنکوری تجربی : 6021

    صدف چولکی : اول متوسطه1 : 5903

[ شنبه 7 دی1392 ] [ 15:37 ] [ زینب فتاحی ]

فرهاد نورمحمدی : کنکوری تجربی : 7333

حسن محمدی : سوم تجربی : 6864

رضا فیضی : چهارم دبستان : 6744

امیررضا رهبر : سوم راهنمایی تیزهوشان : 6662

سامان ستاررستمی : چهارم دبستان : 6620

محمد صادق زمانی : کنکوری تجربی : 6321

دانش حیدری : کنکوری تجربی : 6249

محمد هادی حیدری : کنکوری تجربی : 6243

محمدهادی صادقی : اول متوسطه1 تیزهوشان : 6207

مهدی رستمی : کنکوری ریاضی : 6193

علی وافری : سوم تجربی : 6131

سبحان چولکی : کنکوری تجربی : 6123

عرفان نادری : سوم راهنمایی : 5977

سعید وحید نیا : کنکوری تجربی : 5933

    نوید قاضی زاده : ششم دبستان تیزهوشان : 5903

[ شنبه 23 آذر1392 ] [ 15:39 ] [ زینب فتاحی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

هدف از طراحی این وبلاگ ، ایجاد فضایی مناسب جهت اطلاع رسانی و مشاوره تحصیلی و کنکوری به دانش آموزان خوب شهرستان ایوان می باشد.
دانش آموزان گرامی می توانند سؤالات خود را در قسمت نظرات مطالب مطرح نمایند که در اولین فرصت به آنها پاسخ داده می شود.

آدرس نمایندگی: ایوان، ابتدای خ شهید باهنر (برق) دبستان شهید پیرحیاتی
امکانات وب

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ